U bent hier

Uniek snel scheiden traject op maat!!

Wilt u snel scheiden én maatwerk?

Nergens zo’n uitgebreid snel scheiden traject welke u naar keuze op uw situatie kunt toespitsen.

U stelt m.b.v. modules uw scheidingstraject samen en doorloopt de stappen met volledige begeleiding door gespecialiseerd familierechtadvocaat en tevens MfN-registermediator die van begin tot eind met u meedenkt.

De juridische stukken worden op uw situatie afgestemd en door de advocaat opgesteld. U hoeft dit niet zelf te doen.

Hoewel ik in Midden-Nederland gevestigd ben, sta ik mensen uit heel Nederland bij. Het is voor het snel scheiden traject mogelijk om slechts éénmalig op gesprek te komen om kennis te maken en uw zaak toe te lichten.
Verdere communicatie kan telefonisch, per e-mailcorrespondentie en per post plaatsvinden.

-         Meest compleet snel scheiden traject met slechts één consult op kantoor

-         Maatwerk: u kiest de modules die u afstemt op uw persoonlijke situatie

-         De advocaat stelt alle juridische stukken op

-         Binnen enkele weken afgerond

-         Geen bezoek aan de rechtbank vereist

-         Al vanaf € 250,- p.p.

-         Vraag hier het snel scheiden traject aan of bel ons op: 030 - 26 80 591

Wat maakt het snel scheiden traject uniek?

Uit een wirwar van echtscheidingswebsites is het moeilijk een keuze te maken. Waarom kiest u voor het snel scheiden traject?

Nergens worden voor u uw echtscheidingspapieren opgemaakt door een gespecialiseerd familierechtadvocaat én MfN-registermediator tegen een vast tarief. Daarmee onderscheid het snel-scheiden traject zich van andere vormen van snel scheiden.

  • U wordt van A tot Z begeleid door een gespecialiseerd familierechtadvocaat die tevens MfN-registermediator is. U hebt te maken met één persoon en niet met verschillende personen die al dan niet advocaat zijn. Let op: alléén een advocaat is bevoegd tot het behandelen van alle facetten van het echtscheidingsproces!
  • U hoeft zelf niet het convenant en/of ouderschapsplan op te stellen. Dit wordt ook niet gedaan door iemand die géén advocaat is maar door een gespecialiseerd familierechtadvocaat die tevens MfN-registermediator is;
  • Het traject wordt uit modules samengesteld. Hiermee kunt u zelf uw traject naar behoefte samenstellen;
  • De kosten zijn vooraf duidelijk doordat per module een vast tarief wordt gehanteerd;
  • Ook is het mogelijk, indien u voor subsidie in aanmerking komt, het snel scheiden traject op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand te laten uitvoeren;

Aanvraag snel scheiden traject. Klik hier

Modules en tarieven van het snel scheiden traject

Om voor u inzichtelijk te maken wat de kosten zijn maar ook wat u hiervoor kunt verwachten hieronder een overzicht van de verschillende stappen die allen door een gespecialiseerd familierechtadvocaat tevens MfN-registermediator worden uitgevoerd.

Let op: hoewel het mogelijk is al een echtscheiding (zonder kinderen) te realiseren door alleen een verzoek tot echtscheiding in te dienen, is het zeer aan te raden een convenant op te stellen zodat er tevens afspraken komen vast te liggen over onderdelen als alimentatie, echtelijke woning, boedelverdeling, pensioen, e.d.

Modules

 basis 

 optioneel

 

 Tarief

Tarief

- Eenmalige bespreking (max. 1 uur) *   € 100,- 
- Mediationgesprek (max. 1 uur en
  gespreksverslag)
 € 295,-
- Opstellen convenant**    € 300,- 
- Opstellen ouderschapsplan** € 300,-
- Naar keuze incl. zorgregeling € -
- Review opgesteld processtuk € 100,-
- Opstellen behoefte en draagkrachtberekening € 250,-
- Naar behoefte extra bespreking n.a.v. de
  stukken (max. 1 uur)
 € 100,-
- Opstellen verzoekschrift tot echtscheiding     

  Indiening verzoekschrift

  Opstellen (tweemaal) akte van berusting

  Inschrijving beschikking van rechtbank bij
  gemeente
€ 400,- 
  totaal (inclusief 6% kantoorkosten en 21% btw)€ 500,-/€ 250,- p.p. 

Met uitzondering van de kosten die door de rechtbank in rekening worden gebracht (griffierecht € 291,-), zijn er geen bijkomende kosten.

Indien u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand dan gelden bovenstaande bedragen niet voor u maar, afhankelijk van de hoogte van uw inkomen en vermogen, geldt een eenmalige eigen bijdrage vanaf € 53,- p.p. en een gematigd griffierecht van € 39,50 p.p. (Indien u een WWB-uitkering ontvangt komt u voor voornoemde bedragen wellicht nog in aanmerking voor bijzondere bijstand)

*Om reden dat ik het van belang acht u te informeren over de echtscheidingsprocedure en gevolgen van uw keuze, stel ik de eenmalige bespreking verplicht. Er is dus geen sprake van alleen een bezoek omdat aan de identificatieplicht dient te worden voldaan. Bij verlenging van het gesprek wordt tevens het gereduceerde uurtarief van € 100,- gehanteerd.

** U hoeft niet zelf het convenant en evt. ouderschapsplan op te stellen. Dit wordt gedaan door de advocaat. Tevens is er sprake van maatwerk en worden het convenant en evt. ouderschapsplan op uw persoonlijke situatie en wensen afgestemd. Er is dus géén sprake van standaard, veelal beknopte modellen waarin het juridisch hoogstnoodzakelijke is opgenomen, die door u zelf dienen te worden ingevuld. Het convenant en evt. ouderschapsplan worden in concept aan u toegezonden voor eventuele aanpassingen waarna de definitieve stukken worden opgemaakt. Indien er sprake is van meerdere aanpassingsrondes, dan zullen deze extra in rekening worden gebracht (€ 75,- per aanpassingsronde).

Aanvraag snel scheiden traject. Klik hier

1. Hoe gaat het snel scheiden traject in zijn werk?

Per e-mail ontvangt u een uitgebreide vragenlijst met alle van belang zijnde vragen voor uw echtscheiding om zo uw persoonlijke situatie in kaart te brengen. Het is de bedoeling dat u deze vragenlijst samen invult en retourneert.

2. Eenmalige bespreking

Op basis van de ingevulde vragenlijst heeft u samen een gesprek bij ons op kantoor met de advocaat tevens MfN-registermediator, Marjolein Tonk. Er is ruimte voor uw vragen en u wordt van advies voorzien. Indien wenselijk kunt u van de mogelijkheid van aanvullende mediationgesprekken gebruik maken.

3. Opstellen echtscheidingsstukken

Daarna stelt Marjolein Tonk het echtscheidingsconvenant en eventueel ouderschapsplan voor u op. U ontvangt eerst een conceptconvenant waar u op kunt reageren. Daarna wordt er een definitief convenant opgesteld. 

Marjolein Tonk neemt het opstellen van het convenant voor haar rekening. U hoeft dit niet zelf te doen. Hierdoor wordt er voorkomen dat, indien men zelf modellen dient in te vullen, er onduidelijkheden ontstaan. Het komt nogal eens voor dat later rechtszaken gevoerd moeten worden omdat men zelf modellen heeft ingevuld of door niet-advocaten zijn opgemaakt, die niet door een advocaat zijn gecontroleerd of met een advocaat zijn besproken. Daarnaast is er sprake van maatwerk. De inhoud van de stukken zijn op uw specifieke situatie afgestemd.

Het is mogelijk om bij een ouderschapsplan een zorgregeling toe te voegen waarin de afspraken betreffende de dagelijkse zorg e.d. heel expliciet kunnen worden opgenomen. De afspraken met betrekking tot de kinderen kunnen zo goed en duidelijk geregeld en vastgelegd worden. 

4. Opstellen behoefte- en draagkrachtberekening

Indien u overeenkomt dat er een financiële bijdrage in de vorm van kinder- en/of partneralimentatie dient te worden opgenomen in het convenant en/of ouderschapsplan, kunt u zelf een bedrag afspreken. U kunt er ook voor kiezen om een behoefte- en draagkrachtberekening te laten maken door Marjolein Tonk of elders. U laat daarmee berekenen welke bedragen in uw situatie gelden. U kunt daar uiteraard in onderlinge overeenstemming nog van afwijken maar u weet dan wel waar u aan toe bent en het is duidelijk wat u volgens de wettelijke maatstaven dient te ontvangen of bij te dragen.

5. Extra bespreking n.a.v. de stukken

Er dienen heel wat zaken geregeld te worden en naar aanleiding van de stukken, waarin alle afspraken over de afwikkeling van de echtscheiding zijn opgenomen, kan behoefte zijn aan aanvullende informatie. Naar wens kunnen de stukken door Marjolein Tonk in een gesprek worden toegelicht en is er ruimte voor uw vragen.

6. Opstellen echtscheidingsverzoekschrift

Op het moment dat het convenant en eventueel ouderschapsplan door u beiden zijn ondertekend kan worden overgegaan tot indiening van het verzoekschrift incl. convenant en eventueel ouderschapsplan. Marjolein Tonk stelt namens u het verzoekschrift op. 

7. Indienen bij de rechtbank door advocaat

Marjolein Tonk dient het verzoekschrift, echtscheidingsconvenant en eventuele ouderschapsplan in bij de rechtbank. De rechtbank neemt het verzoekschrift in behandeling en zal een beschikking afgeven. U hoeft zelf niet voor een rechter te verschijnen. E.e.a. zal doorgaans schriftelijk worden afgehandeld. Marjolein Tonk houdt u op de hoogte van de datum waarop de rechtbank de beschikking heeft gepland.  

8. Akte van berusting

Zodra het kantoor de beschikking van de rechtbank hebben ontvangen, stuurt Marjolein Tonk deze aan u door met een akte van berusting voor u beiden die u kunt ondertekenen. Daarmee geeft u aan dat u het eens bent met de beschikking van de rechtbank en dat u niet in hoger beroep wenst te gaan.

9. Inschrijving gemeente

Zodra het kantoor de akte van berusting ondertekend retour van u heeft ontvangen, gaat Marjolein Tonk over tot inschrijving van de beschikking bij de gemeente. Zij kan naar aanleiding van de door u ondertekende akte van berusting, direct overgaan tot inschrijving van de echtscheiding in de registers van de burgerlijke stand en de beroepstermijn van drie maanden hoeft niet te worden afgewacht. Zodra het kantoor de inschrijving van de gemeente heeft ontvangen, zendt Marjolein Tonk deze aan u waarmee de procedure tot een einde is gekomen en de echtscheiding definitief is.

Tot slot

U ziet dat met ons snel scheiden traject uw echtscheiding in overzichtelijke stappen wordt afgewikkeld. U wordt gedurende het gehele snel scheiden traject op de hoogte gehouden van de stand van zaken. Dit vind ik belangrijk aangezien ik vaak van onze cliënten in eerste instantie te horen krijg dat er zoveel bij komt kijken en zij door de bomen het bos niet meer kunnen zien. In het snel scheiden traject ben ik er op gespitst de echtscheidingsprocedure voor u inzichtelijk te maken en op een voortvarende wijze te laten verlopen.

Aanvraag snel scheiden traject. Klik hier

“ Ik ben bij mevrouw Tonk terecht gekomen na een min of meer mislukt traject met een "scheidingsmakelaar". Door haar kennis en ervaring op het gebied van echtscheidingen heb ik in korte tijd duidelijkheid gekregen over de mogelijkheden en onmogelijkheden rondom mijn scheiding. Vooral haar 'no non-sense' houding beviel me. Ze was niet bang om te zeggen waar het op stond en waar de risico's lagen. Op basis van deze informatie heb ik de scheiding uiteindelijk in onderling overleg met mijn ex-partner kunnen regelen, zonder gang naar de rechter. “

T.S.

Aanvraag snel scheiden traject. Klik hier

Wilt u uw echtscheiding goed geregeld hebben?

Of heeft u een vraag?
Neem dan nu contact met ons op of bel 030 - 26 80 591.

Onze regio: heel Nederland, Utrecht, Amersfoort, Hilversum, Bilthoven, De Bilt, Zeist, Woerden, Houten en Leidsche Rijn