U bent hier

Kinderalimentatie

Beide ouders hebben een zorgplicht naar het kind. Hieronder valt ook de financiële zorg. Bij een echtscheiding of beëindiging samenleving of in andere gevallen waarbij de ouders niet samenleven, dient te worden bekeken hoe deze financiële zorg over de ouders moet worden verdeeld.

Om de hoogte van de bijdrage in de kosten en opvoeding van het kind te bepalen, is het aan te raden een berekening te laten maken om na te gaan wat redelijk en haalbaar is. U kunt uiteraard van de uitkomst afwijken als u dat beiden wenst. Bij deze draagkrachtberekening wordt nagegaan hoeveel de ouders kunnen bijdragen naar verhouding van hun beider inkomen.

Voorafgaand aan de berekening zal eerst de behoefte van het kind worden bepaald. Vervolgens wordt er gekeken of er voldoende draagkracht is bij de partijen om aan deze behoefte te voldoen.

Het komt veelvuldig voor dat er in een later stadium behoefte is aan aanpassing van de eerder vastgestelde kinderalimentatie omdat de bijdrage niet langer redelijk is. Dit kan bijvoorbeeld als één van u meer of minder is gaan verdienen of omdat de verdeling van de zorg- en opvoedingstaken anders is komen te liggen. Het kan ook zo zijn dat u de zorg heeft voor een nieuwe partner of nog een kind heeft gekregen.

Marjolein Tonk helpt u verder bij een procedure tot vaststelling of wijziging van kinderalimentatie.

 

Regio

Het kantoor is gevestigd nabij Utrecht, Hilversum, Amsterdam, Leidsche Rijn, Amersfoort, Zeist, Nieuwegein en Bilthoven.

Wilt u uw echtscheiding goed geregeld hebben?

Of heeft u een vraag?
Neem dan nu contact met ons op of bel 030 - 26 80 591.

Onze regio: heel Nederland, Utrecht, Amersfoort, Hilversum, Bilthoven, De Bilt, Zeist, Woerden, Houten en Leidsche Rijn