U bent hier

6 valkuilen van alleen scheiden

Veel mensen die gaan scheiden, vragen zich af wat de beste manier is om uit elkaar te gaan. Uit onderzoek blijkt dat circa 80% samen gaat scheiden, de overige 20% van de mensen die scheiden, scheidt alleen….ook wel een eenzijdige echtscheiding genoemd. Bij deze laatste variant worden beide partners bijgestaan door een eigen advocaat.

Alleen scheiden

Alleen scheiden komt voor wanneer de partners of een van hen niet samen de echtscheiding willen regelen. Ze zijn het niet eens over één of meer zaken, zoals de omgang met de kinderen of de hoogte van de alimentatie. Ook komt het voor dat één van de twee partners niet wil scheiden. Ze doorlopen dan het scheidingsproces apart en laten zich allebei bijstaan door een eigen advocaat. Maar is dit de beste manier om te scheiden?

In verhitte discussies of in situaties waarbij het onmogelijk lijkt om er ‘samen uit te komen’ lijkt alleen scheiden de beste uitkomst. Speelt u met de gedachte om uw scheiding ‘alleen’ te regelen, dus niet samen met uw partner te regelen, lees dan eerst dit artikel over de 6 valkuilen van alleen scheiden.

6 valkuilen van alleen scheiden (scheiden met ieder een advocaat)

Valkuil 1: Alleen scheiden kan erg lang duren

Alleen scheiden kost per definitie meer tijd. Vooral omdat alle informatie en benodigde stukken via de twee advocaten gaan en de procedure bij de rechtbank meerdere stappen kent met de daarbij behorende wachttijd. Waar het bij samen scheiden mogelijk is om in 8 weken de scheiding definitief rond te hebben, kost het bij alleen scheiden doorgaans een half jaar tot een jaar en dit kan uitlopen tot jaren! Zeker als de partners het niet eens kunnen worden.

Valkuil 2: De communicatie verloopt vaak moeizaam

Omdat er niet meer direct tussen partners wordt gecommuniceerd, verloopt de communicatie via de advocaten. Deze omweg komt het hele communicatieproces niet ten goede, omdat dit meer schriftelijk verloopt en mondelinge en non-verbale communicatie ontbreekt. Hierdoor wordt de kans vergroot dat de partners elkaar verkeerd begrijpen en kunnen er eenvoudig misverstanden ontstaan.

Valkuil 3: Mogelijkheid tot escalatie bij alleen scheiden

Doordat de procedure langer duurt en de communicatie vaak moeizamer verloopt, is de kans op (tussentijdse) escalatie groter. Omstandigheden, zoals een nieuwe partner die in beeld komt, emotie en behoefte aan afsluiting nemen toe.

Valkuil 4: Hoge kosten

Alleen scheiden (scheiden met twee advocaten) brengt hogere kosten met zich mee. De advocaat is genoodzaakt meer tijd te besteden aan uw zaak met een daarbij behorend uurtarief. Daarnaast dienen beide partijen kosten aan de rechtbank te betalen (griffierechten). Waar bij een gezamenlijke scheidingsaanpak gemiddeld circa € 1.000,- aan kosten mogelijk is, dient u bij een traject van alleen scheiden rekening te houden met gemiddeld € 5.000,- tot soms wel € 15.000,- of meer (per persoon) aan kosten.

Valkuil 5: Onzekere uitkomst

Bij alleen scheiden is de uiteindelijke uitkomst altijd onzeker. Bij een gezamenlijke scheiding worden de afspraken samen gemaakt, u weet waar u aan toe bent! Bij alleen scheiden hakt de rechter de knoop door op basis van de voor hem beschikbare informatie en uitsluitend op de punten waarover hij mag beslissen.

Door u gewenste afspraken over bijvoorbeeld de aanwezigheid van nieuwe partners bij een schooluitvoering van de kinderen of andere meer specifieke afspraken kan de rechter niet vastleggen in de beslissing; deze dienen toch samen gemaakt te worden. Bij samen scheiden wordt bijvoorbeeld ook de alimentatie in overleg vastgesteld, bij alleen scheiden doet de rechter dit. U weet nooit van tevoren wat de precieze uitkomst dan zal zijn.

Valkuil 6: Alleen scheiden & beroep / cassatie

Bij samen scheiden worden er gezamenlijk (in goed overleg) een echtscheidingsconvenant en eventueel ouderschapsplan opgesteld. Hierover is goed nagedacht en beide partners staan hierachter. Bij alleen scheiden is de kans aanwezig dat een van de partners of beiden zich niet kunnen vinden in wat de rechter beslist. Hiervan kan dan in beroep worden gegaan, met alle gevolgen van dien (tijd, moeilijkere communicatie, verdere escalatie en kosten). Een echtscheidingsbeslissing waarvan men in beroep gaat, kan ook weer een jaar of langer gaan duren.

Het viergesprek: alleen scheiden, maar toch een beetje samen 

Tonk Advocatuur & Mediation pleit voor gezamenlijk snel scheiden of samen scheiden op basis van mediation. Dit is een mooie weg waarbij partners samen een oplossing kunnen vinden om goed uit elkaar te gaan. Voor henzelf en ook voor eventuele kinderen bespaart deze weg een hoop tijd, geld en emotie.

Viergesprek als oplossing

Mocht het onmogelijk lijken om samen te scheiden, dan tracht Tonk Advocatuur & Mediation altijd om in gezamenlijkheid met twee advocaten in gesprek te gaan door een viergesprek te voeren. Dus: beide partners en beide advocaten bij elkaar aan tafel om samen tot de beste uitkomst te komen! Neem contact met ons op over de mogelijkheden.

De 6 valkuilen van alleen scheiden geven u inzicht in het proces waarbij u hopelijk geholpen bent bij het kunnen maken van de keuze die bij u past.

Wilt u scheiden en meer weten van alle consequenties en mogelijkheden, maak dan gebruik van ons informatieconsult!

Over de auteur

Marjolein Tonk is echtscheidingsadvocaat en MfN-registermediator. Vanuit haar kantoor nabij Utrecht begeleidt ze mensen bij goed en snel scheiden. De aanpak van Marjolein kenmerkt zich door persoonlijke aandacht, betrokkenheid en oplossingsgerichtheid, waarbij uw belang en dat van uw eventuele kinderen voorop staat!

Regio

Het kantoor is gevestigd nabij Utrecht, Hilversum, Amsterdam, Leidsche Rijn, Amersfoort, Zeist, Nieuwegein en Bilthoven.

Onze regio: heel Nederland, Utrecht, Amersfoort, Hilversum, Bilthoven, De Bilt, Zeist, Woerden, Houten en Leidsche Rijn