U bent hier

"Betaal ik teveel" of "Krijg ik te weinig"?

WIJZIGEN of VASTSTELLEN van KINDERALIMENTATIE

Wijzigen van kinderalimentatie omdat de situatie is veranderd

Het komt veelvuldig voor dat er in een later stadium behoefte is aan aanpassing van de eerder vastgestelde kinderalimentatie omdat de bijdrage niet langer redelijk is. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als één van jullie meer of minder is gaan verdienen of omdat de verdeling van de zorg- en opvoedingstaken anders is komen te liggen. Het kan ook zijn dat je de zorg hebt voor een nieuwe partner of dat je nog een kind hebt gekregen.

Dit soort veranderingen hebben allemaal invloed op de draagkracht van de alimentatieplichtige en soms ook op de behoefte van je kind waarop het bedrag aan kinderalimentatie wordt gebaseerd. Ook de verhouding in de mate waarin jullie bijdragen kan wijzigen.

Wijzigen van kinderalimentatie omdat is uitgegaan van 'onjuiste' bedragen

Het komt ook nog al eens voor dat ouders zonder een berekening te hebben laten maken een bedrag hebben vastgesteld waar zij het beiden over eens zijn geworden. Later blijkt dan dat de alimentatieplichtige de maandelijkse bijdrage voor het kind niet kan opbrengen omdat zijn of haar draagkracht niet toereikend is. Andersom komt het voor dat de maandelijkse bijdrage te laag is ingeschat door de ouders en er onvoldoende wordt bijgedragen om in de behoefte van het kind te kunnen voorzien.

Ik raad daarom aan altijd een draagkrachtberekening te laten maken. Dat voorkomt problemen in de toekomst. Je weet dan dat er niet teveel of te weinig wordt bijgedragen en als ouder, rekening houdende met de omstandigheden, optimaal aan de financiële behoefte van je kind voldoet.

Vaststellen van kinderalimentatie

Veel ouders hebben de bijdrage in de kosten van opvoeding en verzorging van hun kinderen niet vastgelegd. Het is aan te raden om dit wel te doen. Door jullie afspraken door een rechter te laten bekrachtigen, wordt een 'executoriale titel' verkregen. Met zo'n titel kun je, wanneer de kinderalimentatie niet wordt voldaan, het LBIO (Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen) inschakelen om namens jou de kinderalimentatie te innen.

Je kunt gezamenlijk met bijstand van een advocaat een verzoek indienen voor het vaststellen van kinderalimentatie. Deze procedure kan geheel schriftelijk afgehandeld. Je hoeft dus in principe niet naar de rechtbank toe.

Je kunt ook een eenzijdig verzoek indienen in geval de andere ouder niet wenst mee te werken.

Wat houden de termen 'behoefte' en 'draagkracht' nu precies in?

Je hebt als ouder een zorgplicht naar jouw kind. Hieronder valt ook de financiële zorg. Bij een echtscheiding, beëindiging samenleving of in andere gevallen waarbij de ouders niet samenleven, dient te worden bekeken hoe deze financiële zorg over de ouders moet worden verdeeld. Als stiefouder heb je overigens ook een zorgplicht.

Om de hoogte van de bijdrage in de kosten van opvoeding en verzorging van je kind te bepalen, raad ik aan om een berekening te laten maken om na te gaan wat redelijk en haalbaar is. Je kunt uiteraard altijd van de uitkomst afwijken als je dat beiden wenst.

Bij deze draagkrachtberekening wordt nagegaan hoeveel je als ouder ieder kunt bijdragen naar verhouding van jullie inkomens.

Voorafgaand aan de berekening zal eerst de behoefte van je kind worden bepaald. Vervolgens wordt er gekeken of er voldoende draagkracht is bij jullie om aan deze behoefte te voldoen. De draagkracht bepaald dus uiteindelijk het bedrag aan kinderalimentatie en de behoefte het maximum van dit bedrag.

Meer weten?

Mocht je een alimentatieberekening willen laten maken of de kinderalimentatie willen wijzigen of vaststellen, neem dan gerust contact met mij op om de mogelijkheden te bespreken.

Over de auteur

Marjolein Tonk is echtscheidingsadvocaat en MfN-registermediator. Vanuit haar kantoor nabij Utrecht begeleidt ze mensen bij goed en snel scheiden. De aanpak van Marjolein kenmerkt zich door persoonlijke aandacht, betrokkenheid en oplossingsgerichtheid, waarbij uw belang en dat van uw eventuele kinderen voorop staat!

 

Regio

Ons kantoor is gevestigd nabij Utrecht, Hilversum, Amsterdam, Leidsche Rijn, Amersfoort, Zeist, Nieuwegein en Bilthoven.

Onze regio: heel Nederland, Utrecht, Amersfoort, Hilversum, Bilthoven, De Bilt, Zeist, Woerden, Houten en Leidsche Rijn