U bent hier

Eenzijdig scheiden


Het is ook mogelijk dat Marjolein Tonk u 'éénzijdig' bijstaat in de echtscheidingsprocedure. Dit houdt in dat zij alleen uw belangen behartigt en uw partner zich laat bijstaan door een eigen advocaat. Voor een eenzijdige scheiding kunt u kiezen wanneer u van mening bent dat u er niet (geheel) samen uit kunt komen of het prettig vindt dat Marjolein alleen voor u optreedt als advocaat en daarbij uitsluitend uw belangen behartigt.

Eenzijdige scheiding of tussenvorm

Ook hier kan het zijn dat u er met behulp van uw advocaten toch (deels) samen uitkomt met uw partner. De insteek is doorgaans altijd dat er eerst gekeken wordt in hoeverre u en uw toekomstige ex-partner in overeenstemming tot afspraken kunnen komen. Indien u geheel tot overeenstemming komt, dan kan de echtscheidingsprocedure schriftelijk worden afgehandeld bij de rechtbank.

Samen scheiden

Indien u gedeeltelijk overeenstemming bereikt, kunt u de rechter verzoeken deze afspraken te bekrachtigen en voor de overige punten de beslissing aan de rechter over te laten. Vaak is deze vorm onderbelicht maar er is zeker een tussenvorm tussen 'samen scheiden' aan de ene kant en eenzijdig scheiden aan de andere kant. 

Bijstand van een eigen advocaat naast mediation kan ook een optie zijn. Soms kan dit de afwikkeling van de echtscheiding zelfs bespoedigen omdat partijen middels bijstand van een eigen advocaat gemakkelijker beslissingen kunnen nemen om vervolgens tot afspraken te kunnen komen. 

Wanneer gezamenlijk, wanneer alleen/eenzijdig scheiden?

Hoewel mediation of een gezamenlijke echtscheiding doorgaans de meest voortvarende en kostenbesparende vorm van scheiden is, kan het soms zo zijn dat u er samen niet uitkomt en dus een eenzijdige scheiding wenst. In sommige gevallen heeft het de voorkeur of is het zelfs aan te raden om een eigen advocaat in de arm te nemen. 

Bijvoorbeeld in het geval dat mensen niet mediabel zijn. Dit kan het geval zijn wanneer er geen bereidheid is met de ander in gesprek te gaan of wanneer het conflict al te hoog is opgelopen. In sommige gevallen kan er ook sprake zijn van een dusdanige ongelijke verhouding op een bepaald vlak of persoonlijke omstandigheden dat bijstand van een eigen advocaat de voorkeur heeft. 

Eenzijdige echtscheiding... hoe gaat dat in zijn werk? 


Wanneer u er niet samen uit kunt komen, om welke reden dan ook, kunt u uw wensen, zijnde verzoeken, aan de rechtbank voorleggen. In een eerste gesprek met Marjolein Tonk geeft u uw situatie weer en bekijkt u samen met Marjolein welke stappen u kunt en wilt nemen en bent u in de gelegenheid uw vragen te stellen.

 

Juridische echtscheidingsprocedure

Marjolein Tonk legt u de juridische aspecten en gevolgen van de echtscheidingsprocedure uit en aan de hand van de informatie en adviezen kunt u een keuze maken over welk pad u wenst te bewandelen.
Een en ander geldt ook wanneer uw toekomstige ex-partner reeds een verzoek heeft ingediend bij de rechtbank. U kunt samen met Marjolein bekijken of en hoe verweer te voeren en of u eventueel zelf nog verzoeken heeft. 

Naast het verzoek tot echtscheiding zijn er ook de zogenaamde nevenvorderingen die afgewikkeld kunnen worden. Te denken valt aan partner- en kinderalimentatie, de verdeling van zorg- en opvoedingstaken in geval u kinderen hebt, boedelverdeling of afwikkeling huwelijkse voorwaarden, pensioenafspraken, e.d.

Zitting bij rechtbank

Nadat de schriftelijke ronde(s) van verzoek en verweer hebben plaatsgevonden, wordt er een zitting door de rechtbank ingepland en wordt uw kwestie mondeling behandeld. U en uw toekomstige ex-partner krijgen dan de gelegenheid een mondelinge toelichting te geven en de rechter stelt vragen om vervolgens een beslissing te kunnen nemen. Indien u het niet eens bent met de uiteindelijke beslissing, is er een mogelijkheid om daarvan in hoger beroep te gaan. Samen met Marjolein Tonk kunt u een afweging maken of dat zinvol en voor u persoonlijk wenselijk is gekeken naar uw kansen, wensen, tijdspanne, kosten, e.d.

Voor meer informatie lees ook het artikel: Echt scheiden... maar hoe?

Regio

Het kantoor is gevestigd nabij Utrecht, Hilversum, Amsterdam, Leidsche Rijn, Amersfoort, Zeist, Nieuwegein en Bilthoven.

"Ik zat in een situatie waarin ik geen overzicht meer had wat mijn rechten en plichten waren. In het geschil werd ik inmiddels emotioneel ook erg meegetrokken omdat ‘de strijd’ al maanden duurde. Ik leerde Marjolein kennen als een vrouw die direct de kernpunten wist aan te pakken en mij attendeerde/adviseerde waar ik op moest letten. Omdat ik na een lange strijd geen energie en overzicht meer had, was het een verademing dat ik alles uit handen kon geven. Ze is gedreven en professioneel. Korte lijnen, zakelijk maar zeker ook persoonlijk betrokken. Ze doet wat ze moet doen, komt gelijk tot een punt en wikkelt het deskundig af. Je wordt van alles uitstekend op de hoogte gehouden zodat je weet, dat wat er gebeurt, ook goed is. Zo hoefde ik niet meer te twijfelen of ik ergens goed aan deed, want alles gebeurde conform de wettelijke regels. Nogmaals bedankt voor jullie hulp."

M.Z.

Wilt u uw echtscheiding goed geregeld hebben?

Of heeft u een vraag?
Neem dan nu contact met ons op of bel 030 - 26 80 591.

Onze regio: heel Nederland, Utrecht, Amersfoort, Hilversum, Bilthoven, De Bilt, Zeist, Woerden, Houten en Leidsche Rijn