U bent hier

Echt scheiden........ maar hoe?!

Je kunt je echtscheiding regelen op verschillende manieren. De gangbare tweedeling is dat je kunt scheiden in gezamenlijk overleg of  ieder met behulp van een eigen advocaat. Daar is echter enige nuancering in aan te brengen.

Gezamenlijke echtscheiding

Samen 1 advocaat

Zo kun je er voor kiezen om samen te scheiden waarbij je beiden wordt bijgestaan door één advocaat. Deze vorm van scheiden ligt voor de hand als jullie het helemaal eens zijn over de afspraken die omtrent de echtscheiding gemaakt moeten worden. Ik raad hierbij wel aan, zeker wanneer er kinderen in het spel zijn, om je uitgebreid te laten informeren door een advocaat en je niet te laten verleiden door tarieven van internetscheidingen of van mensen die zich scheidingsspecialist noemen maar geen advocaat zijn.

Laat je altijd bijstaan door een gespecialiseerd familierechtadvocaat gedurende het hele traject en niet door een ‘scheidingsspecialist’ o.i.d. waarbij aan het einde van het traject toch nog een advocaat moet worden ingezet voor de indiening van de stukken bij de rechtbank. En hoewel de internetscheiding zeer geschikt kan zijn voor bijvoorbeeld mensen die kort getrouwd zijn, niet financieel afhankelijk van elkaar zijn en geen kinderen hebben, raad ik deze vorm van scheiden af bij echtscheidingen die minder ‘eenvoudig’ zijn.

Een zekere voortvarendheid bij een echtscheiding is van groot belang. Ook weten waar je financieel aan toe bent als je niet in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand, is vaak zeer wenselijk. Naar mijn mening dien je bij een echtscheiding, zeker als er kinderen in het spel zijn, niet over 1 nacht ijs te gaan. Ik heb daarom gezocht naar een vorm die hieraan tegemoet komt. Het ‘Snel Scheiden-traject’ is daar het resultaat van geworden. Snel scheiden tegen een vast tarief waarbij ik mijn cliënten uitgebreid informeer en zij hun wensen kenbaar kunnen maken. Vervolgens wikkel ik de procedure voor hen af.

Samen 1 advocaat èn mediator

Wanneer je wel samen wenst te scheiden maar er nog wat zaken zoals bijvoorbeeld alimentatie of omgang nader besproken moeten worden, ligt het voor de hand om één of meer mediationgesprekken te voeren met een mediator. Ik raad aan je door een mediator te laten bijstaan die tevens advocaat is.

Het voordeel van mediation door een advocaat is enerzijds dat je er zeker van kunt zijn dat de afspraken die je samen maakt ook juridisch mogelijk zijn. Anderzijds is het ook van belang dat de advocaat tevens mediator is om doorgaans de kans van slagen van de mediation zo groot mogelijk te laten zijn.

Uit ervaring weet ik als advocaat waar het in de praktijk mis kan gaan. Mensen kunnen dit voorkomen door hierop vooruit te zien en hierover afspraken op te nemen in hun convenant of ouderschapsplan. Zo kunnen latere onnodige en tijdrovende aanpassingen of procedures voorkomen worden. Te denken valt aan onjuist vastgestelde alimentatiebedragen tot onenigheid over het halen en brengen van de kinderen.

In de praktijk zie ik dat bij mediations de mensen vaak meer tevreden zijn met de uitkomst. Dit is logisch, omdat je het hele proces samen in de hand hebt.

2 advocaten, toch samen scheiden

Je kunt er ook voor kiezen ieder een eigen advocaat in de arm te nemen.

Hiervoor wordt vaak gekozen als men wel samen wenst te scheiden maar een eigen advocaat wil die alleen zijn of haar belangen behartigt.

Ook wordt voor deze vorm vaak gekozen wanneer men wel samen wenst te scheiden maar niet weet of men er samen uit kan komen en niet het gevaar wil lopen om dan van advocaat te moeten wisselen. Mocht je er bij een gezamenlijke advocaat namelijk niet uitkomen dan moeten beiden een andere advocaat inschakelen aangezien het de gezamenlijke advocaat niet is toegestaan 1 van beide partijen vervolgens nog bij te staan.

Ik ben van mening dat, naast mediation, deze vorm van scheiden het uitgangspunt moet zijn bij echtscheidingen. Je wordt bijgestaan door je eigen advocaat en je belangen worden daarmee voldoende behartigd èn middels viergesprekken (partijen en hun advocaten) wordt er toch getracht in onderling overleg overeenstemming te bereiken, zodat in gezamenlijkheid kan worden gescheiden.

Eenzijdige echtscheiding

Ieder een eigen advocaat

Het is ook mogelijk dat je ‘éénzijdig’ wordt bijgestaan door een advocaat in de echtscheidingsprocedure. Dit houdt in dat de advocaat alleen jouw belangen behartigt en je partner zich laat bijstaan door een eigen advocaat. Voor deze vorm kun je kiezen als je van mening bent dat je er niet (geheel) samen uit kunt komen of het prettig vindt dat jouw advocaat alleen voor jou optreedt en blijft optreden. Deze vorm komt dus overeen met de vorige vorm (2 advocaten, toch samen scheiden).

Het is hetzelfde uitgangspunt. Ik probeer met mijn cliënt in eerste instantie altijd te kijken naar de mogelijkheden van een viergesprek. Het kan dan toch nog mogelijk zijn er gedeeltelijk samen uit te komen. Echter, het verschil is dat er nu een eenzijdig verzoek namens jou zal worden ingediend bij de rechtbank, en geen gezamenlijk verzoek, omdat jullie het over zaken oneens blijven en de rechter hierover uiteindelijk zal moeten beslissen.

Meer weten?

Mocht je je echtscheiding willen regelen, neem dan gerust contact met mij op om de mogelijkheden te bespreken.

Gerelateerde links


Mediation
Omgang
Alimentatie
Snel scheiden traject

 

Over de auteur

Marjolein Tonk is echtscheidingsadvocaat en MfN-registermediator. Vanuit haar kantoor nabij Utrecht begeleidt ze mensen bij goed en snel scheiden. De aanpak van Marjolein kenmerkt zich door persoonlijke aandacht, betrokkenheid en oplossingsgerichtheid, waarbij uw belang en dat van uw eventuele kinderen voorop staat!

Regio

Ons kantoor is gevestigd nabij Utrecht, Hilversum, Amsterdam, Leidsche Rijn, Amersfoort, Zeist, Nieuwegein en Bilthoven.

 

 

 

Onze regio: heel Nederland, Utrecht, Amersfoort, Hilversum, Bilthoven, De Bilt, Zeist, Woerden, Houten en Leidsche Rijn