U bent hier

Partneralimentatie ... Hoezo?!

Wanneer ontstaat er een partneralimentatieverplichting

Bij een echtscheiding of ontbinding van een samenlevingscontract waarin een afspraak is gemaakt betreffende partneralimentatie, ontstaat er de plicht of het recht om een bijdrage te leveren of te verkrijgen betreffende levensonderhoud.

Hoelang blijft die verplichting bestaan en kan het ook anders?

In geval er geen kinderen zijn en het huwelijk korter heeft geduurd dan 5 jaar, wordt de duur van de alimentatieverplichting gelijkgesteld aan de duur van het huwelijk. De wettelijke maximale duur van de verplichting bedraagt 12 jaar.

Op het moment is er discussie over de wettelijke maximale termijn van 12 jaar. Dit is begrijpelijk nu de regeling niet echt meer van deze tijd is te noemen. In de praktijk zie ik dan ook dat veel mensen af zien van partneralimentatie of de periode van de alimentatieverplichting zelf verkorten.

Hoe wordt de hoogte van het bedrag aan partneralimentatie bepaald en kan dat ook nog veranderen?

Aangezien kinderalimentatie voorrang heeft op partneralimentatie, zie je in veel gevallen ook dat er minder of helemaal geen partneralimentatie wordt betaald omdat de draagkracht van de alimentatieplichtige niet toereikend is.

Om de hoogte van de bijdrage in de kosten van levensonderhoud te bepalen, is het aan te raden een berekening te laten maken om na te gaan wat redelijk en haalbaar is. Je kunt uiteraard van de uitkomst afwijken als jullie dat beiden wensen.

Bij deze draagkrachtberekening wordt nagegaan hoeveel de alimentatieplichtige kan bijdragen naar verhouding van zijn of haar inkomen.

Voorafgaand aan de berekening zal eerst de behoefte van de alimentatiegerechtigde worden bepaald. Vervolgens wordt er gekeken of er voldoende draagkracht is bij de alimentatieplichtige om aan deze behoefte te voldoen. De draagkracht, minus een eventueel vastgesteld bedrag aan kinderalimentatie, bepaalt dus uiteindelijk het bedrag aan partneralimentatie. De behoefte bepaalt het maximum van dit bedrag.

Het komt veelvuldig voor dat er in een later stadium behoefte is aan aanpassing van de eerder vastgestelde partneralimentatie omdat de bijdrage niet langer redelijk is omdat de situatie is veranderd. Dit kan bijvoorbeeld als één van jullie meer of minder is gaan verdienen. Het kan ook zo zijn dat je de zorg hebt voor een nieuwe partner of nog een kind hebt gekregen.

Vaststellen of wijzigen van partneralimentatie

Meestal is de bijdrage in het kader van partneralimentatie wel door partijen vastgelegd. Echter, in sommige gevallen niet en ik zie regelmatig dat eventuele latere wijzigingen in de bijdrage niet meer worden vastgelegd, in die zin dat deze door de rechter nog eens zijn bekrachtigd. Het is aan te raden om dit wel te doen. Door jullie afspraken door een rechter te laten bekrachtigen, wordt een 'executoriale titel' verkregen. Met zo'n titel kun je tegenwoordig, wanneer de partneralimentatie niet wordt voldaan, net als in geval van kinderalimentatie, het LBIO (Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen) inschakelen om namens jou de partneralimentatie te innen.

Je kunt gezamenlijk met bijstand van een advocaat een verzoek indienen voor het vaststellen of wijzigen van partneralimentatie. Deze procedure kan geheel schriftelijk worden afgehandeld. Je hoeft dus in principe niet naar de rechtbank toe.

Je kunt ook een eenzijdig verzoek indienen in geval de ander niet wenst mee te werken.

Meer weten?

Mocht je een alimentatieberekening willen laten maken of de partneralimentatie willen wijzigen of vaststellen, neem dan gerust contact met mij op om de mogelijkheden te bespreken.

Gerelateerde links


Echtscheiding en alimentatie
Kinderalimentatie

 

Over de auteur

Marjolein Tonk is echtscheidingsadvocaat en MfN-registermediator. Vanuit haar kantoor nabij Utrecht begeleidt ze mensen bij goed en snel scheiden. De aanpak van Marjolein kenmerkt zich door persoonlijke aandacht, betrokkenheid en oplossingsgerichtheid, waarbij uw belang en dat van uw eventuele kinderen voorop staat!

Regio


Ons kantoor is gevestigd nabij Utrecht, Hilversum, Amsterdam, Leidsche Rijn, Amersfoort, Zeist, Nieuwegein en Bilthoven.

Onze regio: heel Nederland, Utrecht, Amersfoort, Hilversum, Bilthoven, De Bilt, Zeist, Woerden, Houten en Leidsche Rijn