U bent hier

Scheiden m.b.v. mediation

Over het algemeen kan gezegd worden dat mediation de meest geschikte manier is om een geschil op te lossen. U neemt in overleg met elkaar de beslissingen en komt samen tot een oplossing waarbij Marjolein Tonk, die naast advocaat tevens MfN-registermediator is, u begeleidt. Door samen tot een oplossing te komen, wordt een opgelegde beslissing van een rechter voorkomen. Hiermee wordt de kans van slagen van de gemaakte afspraken en de uitvoering daarvan vergroot.

Het voordeel van mediation door een advocaat is dat u zeker weet dat de afspraken die u samen maakt ook juridisch mogelijk zijn. Bovendien weet Marjolein Tonk uit ervaring waar het in de praktijk mis kan gaan. Door hierop vooruit te zien kunnen onnodige en tijdrovende aanpassingen in juridische stukken voorkomen worden.

De mediator kiest geen partij, maar blijft onafhankelijk en neutraal. Gemiddeld kan gesteld worden dat een mediation tussen de 2 en 8 sessies duurt.

MfN-registermediator

Vaak blijkt dat scheiden ook anders kan. Het hoeft niet altijd 'hard tegen hard' waarbij beiden partners een advocaat inschakelen. Als MfN-registermediator is Marjolein Tonk in staat bruggen te slaan die er eerst misschien niet leken te zijn met als resultaat: komen tot een bevredigende oplossing voor beiden. 

Een MfN-registermediator is een mediator die is aangesloten bij de mediatorsfederatie Nederland. Deze organisatie waarborgt de kwaliteiten van registermediators en deze mediators dienen te voldoen aan strenge vereisten van het MfN. Daarnaast is Marjolein gespecialiseerd in mediation op het gebied van echtscheiding en staat als zodanig geregistreerd bij de Raad voor Rechtsbijstand. 

Omgangsmediation

Marjolein Tonk biedt tevens mediation aan die is toegespitst op de omgang. Marjolein heeft een pedagogische achtergrond en is daarom goed in staat u inzicht te geven in de belangen van uw kind en u te helpen tot afspraken te komen waar bij uw kind het meest gebaat is.

Marjolein Tonk biedt de omgangsmediation aan met als doel tot werkbare afspraken omtrent de verdeling van de zorgtaken te komen waar u zich beiden in kunt vinden en waarbij de belangen van de kinderen gewaarborgd zijn.

Voordelen van mediation

Kostenverlagend
Tijdbesparend
Verbeterde verstandhouding
Resultaat op maat
Geen compromis maar win-win
Voorkomen van escalatie of verder escaleren

Evaluatie achteraf

Marjolein Tonk vindt het belangrijk om achteraf met u terug te blikken op de gang van zaken en het resultaat. Daarom biedt zij u de gelegenheid om de gemaakte afspraken nog eens te evalueren.

Soms kunnen in de periode na de echtscheiding nog veranderingen zijn opgetreden in uw leven waar bij het maken van de afspraken geen rekening is gehouden of bij stil is gestaan. Dit vraagt om een aanpassing van de eerder gemaakte afspraken. Marjolein Tonk helpt u bij het aanpassen van het convenant of ouderschapsplan.

Voor het unieke (scheidings)mediationtraject kunt u hier verder lezen.

Regio

Het kantoor is gevestigd nabij Utrecht, Hilversum, Amsterdam, Leidsche Rijn, Amersfoort, Zeist, Nieuwegein en Bilthoven.

Wilt u uw echtscheiding goed geregeld hebben?

Of heeft u een vraag?
Neem dan nu contact met ons op of bel 030 - 26 80 591.

Onze regio: heel Nederland, Utrecht, Amersfoort, Hilversum, Bilthoven, De Bilt, Zeist, Woerden, Houten en Leidsche Rijn