U bent hier

Gezag

Ouderlijk gezag

Ouderlijk gezag houdt in dat u de plicht en het recht hebt uw kind op te voeden en te verzorgen.

Gezamenlijk ouderlijk gezag

Indien uw kind tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap geboren is, is er automatisch sprake van gezamenlijk gezag. Bij scheiding blijft dat gezamenlijk gezag in principe voortduren.

Het gezamenlijk gezag houdt in dat u bijvoorbeeld samen beslist over de schoolkeuze, medische behandelingen en vertrek naar het buitenland.

Eenhoofdig ouderlijk gezag

Indien uw kind buiten het huwelijk geboren is, heeft alleen de moeder het gezag over het kind. U kunt vervolgens samen een verzoek indienen om het gezamenlijk gezag alsnog te verkrijgen.

Het is mogelijk dat u in eerste instantie het gezamenlijk gezag had en daarna het eenhoofdig gezag om een bepaalde reden wenst te verkrijgen.

Het kan ook zo zijn dat u het eenhoofdig gezag reeds heeft verkregen. In dit geval kan het soms wenselijk zijn om het gezamenlijk gezag weer te herstellen.

Gezamenlijk of eenhoofdig gezag verzoeken

Het komt nogal eens voor dat het gezamenlijk gezag niet geregeld is om verschillende redenen. U kunt dan samen een verzoek indienen om het gezamenlijk gezag alsnog te regelen. Ook kan de vader zelfstandig verzoeken om het gezamenlijk gezag.

Wanneer u het eenhoofdig gezag wenst te verkrijgen, kunt u een verzoek indienen bij de rechter.

Marjolein Tonk kan u bijstaan in procedures tot het verkrijgen van het gezamenlijk gezag alsook in het verkrijgen van het eenhoofdig gezag.

 

Regio

Het kantoor is gevestigd nabij Utrecht, Hilversum, Amsterdam, Leidsche Rijn, Amersfoort, Zeist, Nieuwegein en Bilthoven.

Wilt u uw echtscheiding goed geregeld hebben?

Of heeft u een vraag?
Neem dan nu contact met ons op of bel 030 - 26 80 591.

Onze regio: heel Nederland, Utrecht, Amersfoort, Hilversum, Bilthoven, De Bilt, Zeist, Woerden, Houten en Leidsche Rijn